Meat / เนื้อสัตว์

โปรโมชั่น เนื้อวัว, เนื้อแกะ, เนื้อหมู, ไก่งวง, เนื้อแปรรูป นำเข้าคุณภาพพรีเมี่ยม (Beef, Lamb, Pork, Turkey, Processed meat)