ปรับปรุงล่าสุด 19/11/2562

Meat / เนื้อสัตว์

เนื้อวัว, เนื้อแกะ, เนื้อหมู, ไก่งวง, เนื้อแปรรูป (Beef, Lamb, Pork, Turkey, Processed meat)