A good source of fiber. Helps in digestion. No added sugar.

เป็นแหล่งของใยอาหารซึ่งช่วยเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารและช่วยกระตุ้นการขับถ่าย ไม่ใส่น้ำตาล หวานตามธรรมชาติ สินค้านำเข้า

คงเหลือ ได้แต้ม
ธรรมดา 10 ชิ้น -

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0
฿ 610.00
  สินค้าคงเหลือ
  สินค้าแต้มสะสมที่ได้ครั้งนี้