Mandarin from Sicily, Italy. The best region for Mandarin for a unique revitalizing touch with no bitterness.

ใช้ส้มแมนดารินจากซิซิลี ประเทศอิตาลีซึ่งเป็นภูมิภาคที่เหมาะสำหรับส้มแมนดารินที่สุด ให้ความสดชื่นมากและไม่มีรสขม

คงเหลือ
ธรรมดา 66 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0
฿ 385.00
  สินค้าคงเหลือ